Skip to Content

The Oval Office wint op alle institutionele fronten

Dit najaar zal The Oval Office creatieve campagnes uitrollen voor de Vlaamse overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale overheid. Het live communicatiebureau won deze zomer aanbestedingen van het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen, de Gewestelijke Overheidsdienst equal.brussels en de FOD Economie. Het gaat telkens om informatie- en sensibiliseringscampagnes gericht op een breed en divers doelpubliek.

Voor equal.brussels zal The Oval Office een sensibiliserings- en empowermentcampagne lanceren rond de thematieken van seksisme en seksuele intimidatie. In nauwe samenwerking met tal van Brusselse middenveldorganisaties, zal het bureau via digitale media en live activaties de Brusselse bevolking  - zowel personen die seksisme ervaren, personen die er zich schuldig aan maken als getuigen ervan - sensibiliseren en activeren om seksisme en seksuele intimidatie te voorkomen en te bestrijden.

Het bureau won ook de aanbesteding van de FOD Economie, voor de organisatie van een informatiecampagne rond cybersecurity gericht naar KMO’s. De jury koos voor de aanpak van het bureau vanwege de strategische analyse en creatieve uitwerking van de campagne, alsook het voorstel om een didactische online tool te ontwikkelen in samenwerking met de bevoegde autoriteiten, en om partnerships op te zetten met media en vakverenigingen.

Tenslotte zal The Oval Office in opdracht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen een multimediacampagne ontwerpen en uitrollen, ter ondersteuning van het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet dat in werking treedt op 1 januari 2019. De campagne moet private verhuurders, huurders en studenten informeren over de nieuwe regeling, met name welke verplichtingen er voor hen uit voortvloeien en welke rechten zij eruit kunnen putten.

Contacteer ons
Barbara Verougstraete The Oval Office
Barbara Verougstraete The Oval Office
Over The Oval Office

Over The Oval Office

Vanuit de overtuiging dat ‘merken’ en ‘mensen’ elkaar inspireren, creëert The Oval Office geïntegreerde campagnes die een slimme mix maken tussen live (events en brand activation) en communicatie (on- en offline). Met slechts één doel: ‘mensen merken laten beleven’. Het bureau introduceerde in 2012 het begrip Live Communicatie in de Belgische markt en sloot daarmee aan bij de groeiende (internationale) visie die merkbeleving centraal plaatst in de communicatiestrategie. The Oval Office werkt vanuit Antwerpen, Brussel, Gent en Amsterdam en telt 65 medewerkers, experten in corporate & marketing evenementen, digital marketing, brand activation, communicatie, content marketing en PR. The Oval Office werkt voor heel wat gerenommeerde organisaties en merken waaronder AB Inbev, Adobe, Actiris, Aquafin, Agentschap voor Natuur en Bos, Apple, BASF, BMW, BNP Paribas Fortis, Brussel Mobiliteit, bpost bank, DEME, Google, Kanselarij van de Eerste Minister, Lineas, MINI, Nintendo, Proximus,  Reynaers Aluminium, SD Worx, SEAT, Stad Gent, Stad Antwerpen, Thalys, Vopak en de Vlaamse overheid. The Oval Office is lid van ACC Belgium en stichter-aandeelhouder van 27Names, Europe’s live communication agency. Meer info op www.theovaloffice.be.

The Oval Office
Mechelsesteenweg 271 b10.1 - 2018 Antwerpen
Ferdinand Lousbergskaai 105 - 9000 Gent
Havenlaan · Avenue du port 86C b15
1000 Brussels
Joop Geesinkweg 197
1114 AB Amsterdam