The Oval Office sensibiliseert Belgen over risicopreventie

Maandag 19 december 2016 — Live communication bureau The Oval Office is door de FOD Binnenlandse Zaken en de Kanselarij van de Eerste Minister gekozen om voor de komende 3 jaar een informatie- en bewustmakingscampagne uit te werken rond risicopreventie.

Het uiteindelijke doel van de campagne is om bij de burger een risicocultuur te ontwikkelen waarbij de burger natuurlijke, technologische en sanitaire risico’s herkent en de goede reflexen ontwikkelt bij noodsituaties. In de komende maanden krijgen verschillende risico’s dus extra aandacht.

Weet jij wat te doen bij een chemisch ongeval?

De eerste campagne betreft Seveso installaties en loopt sinds half november tot eind 2016. Een Seveso bedrijf produceert, verwerkt of slaat gevaarlijke stoffen op, en zo zijn er een aantal in elke provincie. In deze eerste fase ligt de focus op het informeren van de burger over de aanwezigheid van een Seveso installatie in zijn buurt en het herkennen van het alarmsignaal. Met affiches die in elke provincie worden verspreid via de lokale overheden worden mensen persoonlijk aangesproken en getest op hun kennis hierover. Elk gezin ontvangt ook een handige checklist/deurhanger om tips te delen met familie en vrienden.

Daarnaast loopt een online campagne waarbij via Facebook en YouTube opnieuw per provincie een video wordt verspreid met dezelfde boodschap. De eerste resultaten van de online campagne zijn veelbelovend en tonen alvast aan dat de burger heel nieuwsgierig is naar de informatie over risicopreventie.

Antwerpen - weet jij wat te doen bij een chemisch ongeval?

Affiche informatie- en bewustmakingscampagne risicopreventie
Barbara Verougstraete The Oval Office