The Oval Office creatief voor Stad Gent met OMG! Van Eyck was here

Vrijdag 6 juli 2018 — Met de campagne 'OMG! Van Eyck was here' viert de stad Gent in 2020 haar grootste Vlaamse Meester, Jan Van Eyck. Het campagnebeeld is bedacht en uitgewerkt door live communicatiebureau The Oval Office. Het brengt verleden en heden samen en toont hoe sterk Van Eyck ook vandaag nog leeft in Gent.

Jan Van Eyck is onlosmakelijk met Gent verbonden door zijn meesterwerk het Lam Gods. Met een grote tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten, een nieuw bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal en een cultureel-toeristisch programma toont Gent in 2020 hoe de nalatenschap van Van Eyck na zes eeuwen nog steeds door de aderen van de stad en haar inwoners vloeit.

'OMG! Van Eyck was here' is een knipoog naar de handtekening 'Johannes de Eyck fuit hic', die Van Eyck zelf plaatste op zijn 'portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw'. Anderzijds staat de titel ook voor de sterke stempel die Van Eyck en het Lam Gods op Gent gedrukt hebben. Het beeld met de zingende engel geeft de verwondering weer die bezoekers nog steeds voelen én uiten wanneer ze het Lam Gods zien. En de verschillende kleuren van het logo verwijzen naar het felle kleurgebruik in de werken van Van Eyck.

Het themajaar kadert in het overkoepelende project Vlaamse Meesters van Toerisme Vlaanderen.

 

Credits

Klant: Cultuur Gent
Accountteam: Line Reynaert en Eva Verhofstadt
Creative: Ellen Van de Gehuchte

©Sint-Baafskathedraal Gent (c) wwww.lukasweb.be- Art in Flanders vzw, Hugo Maertens
©Sint-Baafskathedraal Gent (c) wwww.lukasweb.be- Art in Flanders vzw, Hugo Maertens
©Sint-Baafskathedraal Gent (c) wwww.lukasweb.be- Art in Flanders vzw, Hugo Maertens
©Sint-Baafskathedraal Gent (c) wwww.lukasweb.be- Art in Flanders vzw, Hugo Maertens
Barbara Verougstraete The Oval Office