Live campagne zet jongeren aan het denken

The Oval Office ontwikkelt sensibiliseringscampagne rond orgaandonatie

Woensdag 2 december 2015 — Voor de tiende editie van de Beldonorcampagne hebben de Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Volksgezondheid gekozen voor de live aanpak van The Oval Office. Het doel is om orgaandonatie onder de aandacht te brengen en mensen te laten nadenken over hoe ze er zelf tegen aankijken. Dit jaar richt de campagne zich in de eerste plaats tot jongeren uit de eerste graad van het middelbaar onderwijs. The Oval Office ontwikkelde een live communicatiecampagne die naar de jongeren toe komt: in de bus en metro, op school, in de bioscoop en online. 

Orgaandonatie, heb je daar al eens over nagedacht?

Via affichage (openbaar vervoer en scholen) en filmpjes (cinema en online) worden jongeren geconfronteerd met verschillende absurde vragen: Welke kleur heeft een kameleon als hij in de spiegel kijkt? Is een zebra wit met zwarte strepen of zwart met witte strepen? En orgaandonatie, hebben ze daar al eens over nagedacht?

Wellicht niet. Nochtans is het belangrijk dat ook jongeren zich een mening vormen over orgaandonatie en dat ze erover praten met hun ouders en vrienden. Want hoewel iedereen in België automatisch donor is, gebeurt het in de praktijk vaak dat ouders weigeren om een orgaan af te staan van hun pas overleden kind.

Campagne voor en door jongeren

Het concept van de campagne werd als schoolopdracht bedacht door studenten van IHECS in Brussel. De Kanselarij van de Eerste Minister was zo enthousiast over de creativiteit van het werk van de studenten, dat ze The Oval Office de opdracht gaf om het concept en de campagne verder op punt te stellen en uit te werken.

Federal Truck doorkruist het land

Met de ‘Federal Truck’ voegde The Oval Office ook een live dimensie toe aan de campagne. De vrachtwagen trekt van school tot school om leerlingen te informeren en te activeren. Binnen is er een gezellige ruimte met zitbanken waar mensen met een donororgaan getuigen en in gesprek gaan met de leerlingen.

Ze worden verder geïnformeerd via tablets en in een babbelbox kunnen ze hun reacties en mening kwijt. Leerlingen kunnen in de truck ook een interactief spel spelen, waarbij de nadruk ligt op samenwerken en elkaar helpen.

Eigen website en social media

Het digitale team van The Oval Office ontwierp een campagnewebsite met informatie over orgaandonatie op maat van de jongeren. Voor de Facebookpagina ontwikkelde het bureau een quiz waarbij vrienden kunnen ontdekken hoeveel ze met elkaar gemeenschappelijk hebben. Op de pagina wordt ook verslag uitgebracht van de acties in de scholen en jongeren kunnen er hun mening kwijt. De filmpjes op You-Tube werden ondertussen al meer dan 120.000 keer bekeken. 

Beldonor spot 2015 (NL)

affiche Beldonor
affiche Beldonor
affiche Beldonor
affiche Beldonor
activatie in scholen met Federal Truck
activatie in scholen met Federal Truck
Barbara Verougstraete The Oval Office